Handelsblokade og krigen med England.

Under denne krigen herjet britene flere steder på Sørlandet. Handelsblokaden som Eneland hadde innført mot Norge og Danmark førte til mye sult og elendighet i Lyngør. Situasjonen ble etter hvert så vanskelig at det tvang mange til hasardiøse seilaser over Skagerakk for å skaffe seg mat i Danmark. Vi kjenner jo alle til legenden om Terje Vigen. I dag finnes det et eget Terje Vigen-museum på Holmen der den Blå lanterne ligger i dag.

Alle båter som kunne mistenkes for å begi seg inn på den type seilaser ble derfor ødelagt av britene og det ventet lange fengselsstraffer på den som forsøkte å bryte blokaden.

I 1807 ødela britene et linjeskip som sto på beddingen i Lyngør for å hindre skipet i å bli sjøsatt. Støttene ble hugget over slik at skipet la seg over og fikk knust babord side.

Det var bl.a. med slike herjinger engelskmennene forsøkte å hindre befolkningen i å bryte handelsblokaden. Samtidig patruljerte de kysten for å blokkere viktige havner som Lyngør.

Befolkningen på Lyngør var et motstridig folkeferd å lot seg ikke knekke av den grunn. Tømmeret på det ødelagte linjeskipet på styrbord side var fortsatt intakt og ble tatt vare på. Allerede året etter ble det brukt til byggingen av et nytt skip som senere skulle få navnet Najaden.

Najaden ble påbegynt i august 1808, og sjøsatt 26. oktober 1811i Danmarl. Det skulle altså gå nesten 3 år for å få bygget et fartøy som Najaden. Her ble Najaden utrustes til en fregatt med 36 kanoner. I februar 1812 sto Najaden endelig fram som en ferdig utrustet fregatt og var den dansk-norske flåtes stolthet. Najaden ble nå bli beordret til Norge den 28. februar 1812 for å sikre proviantforsyningene mellom de to land. I Norge fikk Najaden ytterligere 6 kanoner om bord og hadde nå hele 42 kanoner totalt.

Les mer