Najaden forfulgt av uhell og dårlig sjømannskap.

Dessverre ble Najaden forfulgt av mange uhell. Allerede på sin jomfruseilas fra København til Brækkestø skjedde det første uhell. Da Najaden dregget ankerne drev akterskipet inn på et skjær med det resultat at de 4 nederste rorløkkene ble ødelagt. Her ble det kun utført en midlertidig reparasjon før Najaden kunne sette kursen til Kristiansand i Norge. Her måtte fregatten gjennomgå en fullstendig kjølhaling samt forsterke armeringen. Videre ble det også montert ytterligere 6 stk. korte 18-£s kanoner. Besetningen ble også øket med 18 mann. Etter denne reparasjon og forsterkning gikk Najaden så ut på kysttokt langs sørlandskysten. Utenfor Homborsund kom skipet så ut for en stiv kuling fra VNV som tok fremre merse- og bramstag overbord. Under denne hendelsen ble Najaden også angrepet av Britene og 3 man ble såret samt en mann falt over bord. Deretter rømte Najaden til Arendal for nye reparasjoner samt proviantering for 8 uker.

I tillegg til de mange uhell som fregatten var utsatt for, fikk mannskapet en meget dårlig og begrenset opplæring om bord. Dette begrenset Najadens evne til å slå tilbake når den kom i trefninger med fienden. En misnøye var derfor i ferd med å spre seg om bord og Kaptein Holm fikk etter hvert store problemer med å forsvare måten fregatten ble ledet på.

Mange mener i dag at grunnen til de mange uhell og Najadens tragiske skjebne var kaptein Hans Peter Hansens udugelighet som sjøkaptein. Britene var naturligvis godt informert om forholdene samt Najadens bevegelser. De bestemte seg derfor for raskt å nøytralisere fregatten.

Modell av Najaden slik den framstår på Lyngørstua hrt finnes også en modell av orlogsfartøyet Dictator

Angrepet på Najaden kunne begynne.

Allerede i begynnelsen av mars 1812 hadde britene fått sikre opplysninger om Najaden og dens bevegelser og at skipet skulle forsterke den norske flåte i forsvaret av norskekysten. Britene som hadde base ved Winga utenfor Gøteborg sendte derfor ut Fregatten Cresant og 3 kutterbrigger for å forfølge Najaden på sin ferd langs norskekysten. Videre ble Kontraadmiral Lütken i København gjort oppmerksom på, at en reisende kunne bekrefte at også Orlogsskipet HMS Dictator med 64 kanoner og 3 kanonbrigger, HMS Calypso, HMS Podargus og HMS Flamer hadde fått order om snarest å nøytralisert Najaden. Helt fra begynnelsen av mai 1812 ble Najaden derfor forfulgt langs hele den norske sørlandskysten. Den 4. juli 1812 klarte najaden så vidt å unnslippe britene ved å flykte innaskjærs langs sørlandskysten. Her var det mange lune viker og sund fregatten kunne søke skjul i. Loggboken til HMS Dictator, som enda er bevart, beskriver nok så detaljert forfølgelsen og hele forløpet til kampene i Lyngørsundet. På forsiden av loggboken angis kaptein William Autrige som sjef, men det er ikke riktig, for han var blitt syk og var erstattet av Kaptein James Pattison Steward.

Kaptein Holms store tabbe.

Tidlig på ettermiddagen den 6. juli 1812 hadde Najaden søkt skjul ved Sandøya utenfor Tvedestrand. Her lå de til ankers sammen med 3 av de dansk-norske briggene, Kiel, Lolland og Samsøe. Kapteinen Hans Peter Holm på Najaden viste nå at engelskmennene fortsatt krysset utenfor kysten for å søke opp Najaden. Likevel følte han seg helt trygg på at ingen briter ville være så dumdristig at de kunne finne på å gå inn i den lumske og vanskelige skjærgården utenfor Lyngør, i hvert fall ikke med et stort orlogsskip som Dictator. Kaptein Holm var så trygg at han tok imot en middagsinvitasjon fra Løytnant Fredrik Grodtschilling, sjefen på Samsøe og forlot derfor skipet sitt. Sammen med andre skipssjefer spiste de sin middag og lot seg deretter ro iland for å spasere på Sandøya. Fra toppen av øya fikk de se det som ikke skulle være mulig, Dictator og de engelske briggene var nå på innsiden av grunnene, og på vei mot Sandøya. I ren pannikk kom skipssjefene seg tilbake til skipene sine og beordret ankrene kappe og satte seil for å unnslippe engelskmennene enda en gang. De seilte nå den indre leden nordøstover mot Lyngør.

 

Flukt og angrep.

Den engelske HMS Podargus hadde en kjentmann ombord, som ledet de britiske fartøyene i forfølgelsen, men kjentmannen var likevel ikke kjent nok. Podargus grunnstøtte derfor på Buskskjærsteinen og ble stående fast der. Forfølgelsen ble derfor noe forsinket og Najaden klarte så vidt å unnslippe enda en gang. Sjefen på Dictator, Captain James Pattison Steward, beordret Flamern til å assistere Podargus, mens Dictator og Calypso tok opp forfølgelsen av de dansk/norske briggene. Flamern som nå var i ferd men å hjelpe Podargus av grunn ble så angrepet av kanonstillingen i Kiøge Bugt under ledelse av løytnant Parnemann. Deretter kom Kanonjolle Nr.3 ledet av løytnant Ring med i kampen samt Digernes batteri som etter hvert ble forsterket med 4 kanonbåter fra Arendals Divisjon under ledelse av Kapteinløytnant Dietrichson.

Etter en lengre trefning klarte briggene imidlertid å komme seg av grunn og unnslapp, men de var nå påført så store skader at den nærmest var satt helt ut av spill. Imidlertid hadde aksjonen ved Borøya forhindret kanonjollene i å komme Najaden til unnsetning.

1

I mellomtiden hadde Najaden og de tre briggene seilt hele den indre leden opp til Lyngør, tett forfulgt av Calypso og Dictator. Vinden var frisk sydvestlig og øket i styrke. På anbefaling fra losene seilte nå de dansk/norske skipene inn Store Svalsund og ankret deretter opp i midt i Lyngørsundet kl 20.45. Her inne måtte de da være trygge. Ingen engelskmann kunne vel være så dumdristig at de gikk inn i denne trange leia med et stort orlogsfartøy. Her ankret de opp å på grunn av vinden ble de liggende slik kartet viser.

2

Kart over Lyngør som viser skutenes posisjon føre slaget. 1 er Dictator, 2 er Najaden. De øvrige er Loland, Samsø og Kiel. Nr 10: minnesmerke: Her ligger de fallne begravet.

Her ser vi situasjonen i det Najaden er i ferd med å synke. Samsø har satt seil og klarte dermed å flykte. Loland og Kiel overga seg uten kamp.

Kopi av tegning hengende på den Blå Lanterne i Lyngør. (Terje Vigen - museet)

Najaden er senket briggene Kiel og Loland har over gitt seg mens Samsø er under seil å klarte å unnslippe. Dictator sammen med briggene begynner nå å redde overlevende og heiser våpenstillstand flagg.

  Les mer