Befolkningen vokser

Etter hvert fikk Norge sin egen handelsflåte, særlig etter at Den store nordiske krig var slutt i 1711. En bygde skuter i bukter og viker langs hele kysten. I 1767 hadde Norge ca 600 handelsskip, hvorav 124 hørte hjemme mellom Risør og Arendal. Folketallet på Lyngør økte i takt med skipsfarten og i 1815 bodde det nesten 200 mennesker i 31 hus her ute. Det var i alt 15 loser, 8 skipsførere, 3 av dem står også oppført som skipsredere. Men bare en styrmann og 2 matroser! Flere bodde vel på landsida.

Bilde: Flyfoto av Lyngør 1950. Lyngørsida i forgrunnen, Steinsøya t.v. deretter holmen og Odden

Les mer