Historisk tilbakeblikk på en gammel uthavn.

Den gamle uthavna Lyngør består av fire øyer. Den største er Ytre Lyngør, som ligger ut mot Skagerrak. Den hørte fra gammelt av til gården Gjeving på fastlandet. Langs Lyngør- sida går det lange, smale Lyngør- sundet. På innsida av det ligger øyene Odden og Holmen (indre Lyngør). Disse hørte til gården Åkvåg. Det ser allså ut til at det var et fellestrekk på hele Agderkysten at de eldste og største gårdene har delt øyene utenfor kysten mellom seg. Her ute hadde man ungdyrene gående på beite hele sommeren igjennom. Mange av øyene fikk derfor navn etter hva de ble brukt til. Lyngør fyr for eksempel ligger karakteristisk nok på Kje- holmen! Og vi har andre navn som Naut- holmen og Bukk- holmen. Den fjerde, vestre og indre øya er Steinsøya. Utenfor denne går den lange Askerøya videre vestover. Dens Østre ende kan sies å lukke hele Lyngørhavna mot vest. På hver side av Lyngør- sida har man så innseilinger fra havet, med de artige gamle navnene Vestregap og Østregap.

Les mer