SPESIALVARSLER FOR BÅTFOLK
Prognoser for vindhastighet og retning, bølgehøyde og retning samt havutsikter
Varslene gjelder for Skagerrak med 24 timers gyldighet.
Varslene oppdateres hver 3. time.