Gjeving

(Fastlandet)

På Gjeving finner du:

Nybrygga der rute og taxi båt har sine anløp.

Båtbua restaurant.

Parkeringsplasser for bil. (avgift).

Gjeving marina.

Lyngørporten hotell.

Båtutleie.

Dagligvarebutikk.

Barneskole

Gjeving Dykkersenter

Avfallsdeponi