Lyngør i dag

Fortsatt liv i Lyngør

Med overgangen fra seil til damp mistet uthavnene noe av sin betydning. Rederiene flyttet til byene, og skipsanløpene ble færre. I 1920 var folketallet på Lyngør sunket til 375. Mange reiste til Amerika, andre til byene for å få seg arbeid. De eldre ble imidlertid igjen, men ettersom også de falt fra, ble flere og flere hus stående tomme om vinteren. I 1960 bodde det bare 200 personer her og i 1994 var inbyggertallet sunket til ca 115 fastboende med smått og stort.

I 1982 var det 128 helårshus her ute, og ca 85 av dem var da blitt omgjort til sommerhus. De aller fleste husene var fortsatt i slektens eie, bare ca 20 var solgt til fremmede. Folk er glad i "slektshusene" sine, som blir godt vedlikeholdt og påkostet. Her er det fremdeles butikk, posthus, men barneskolen har Tvedestrand kommune sørget for å få nedlagt. Fortsatt har vi gode forbindelser med skyssbåt, buss, hotell, sjørestaurant, kro og kafé om sommeren. I de senere år har flere unge familier flyttet hit igjen. Noen pendler til byene mens andre har arbeid i Nordsjøen. Lyngørs beliggenhet og øysamfunnets særpreg vil nok alltid trekke folk til seg. I dag har Lyngør utviklet seg til et av Europas fineste sommerparadis med båtturisme og hyttefolk. Da er det fortsatt fullt liv her og folketallet kan da komme helt opp i over 3000 personer under høysesongen. Vi får håpe at også kommunen ser verdien i å ta vare på dette unike øysamfunnet og at det fortsatt blir mulig med fast helårs bosetting her ute.

 

I 1991 ble Lyngør kåret til Europas best bevarte tettsted.

Fakta om Lyngør i dag

Lyngør er en gammel uthavn bestående av 4 øyer med et utall holmer og skjær. På grunn av sin plassering ytterst i havgapet er øysamfunnet sterkt preget av et marint miljø. Her finnes ingen biler, bare smale gater og stier som snor seg mellom hus og hager med hvite stakitt gjærder. De hvitmalte husene ligger tett i tett helt nede ved vannkanten, Det eneste framkomstmiddel er båt, som brukes til enhver anledning. Derfor kalles da også Lyngørsundet for Gata. Klimaet er mildt det meste av året. Lyngør ligger helt i tet her til lands med antall soltimer i året. Våren begynner i mars og sommeren føles derfor ekstra lang her ute. Sjøtemperaturen ligger vanlig vis mellom 20 - 24 grader sommerstid. Lyngør er et fredelig lite øysamfunn der alla kjenner alle og alle stiller opp når noen trenger hjelp. Kriminalitet er et ukjent fenomen her. Lyngør er seilernes "Mekka" og alle med respekt for egen skute besøker øygruppen.

Betræd dette Sted med Ærbødigthed.

På minnesmerket over de fallne i slaget på Lyngør står det noe alle i Lyngør har gitt akt på. Kanskje er det nettop dette som gjør Lyngør til et så vakkert og fredelig sommerparadis. Fra minnestøtten på Askerøya har man utsyn mot Lyngørs havn. Her ligger også nedgravd, sammen med de mange falne, restene av den første minnesteinen som bar følgende vakre tekst: 

"Vandrer, betræd dette Sted med Ærbødigthed, thi her hvile 75 tapre Søekrigere, hvoriblandt Lieutnantene G. Grodtschilling og P. Buhl, der alle Gud og Konge troe, faldt Natten mellom den 6te og 7de Juli 1812, kjempende ombord paa Fregatten Najaden, mot den britisk Overmagt".