Båtruter:

Båtruter:

Det er Sørlandet Maritime A/S som har ansvar for båtrutene til og fra Lyngør i dag. Siden selskapet ikke er i stand til å tilfredsstille øysamfunnets behov for en fornuftig båttransport oppfordrer alle til kun å benytte rute-/taxibåt bare i ytterste nødstilfelle. En vil presisere at en slik boikott ikke har noe med båtførerne å gjøre for de gjør så godt de kan. Aksjonen er ene og alene rettet mot ledelsen i Sørlandet Maritime A/S.

Begrunnelse for boikotten er:

Dårlig informasjon og irregulære rutetider.

Tar knapt telefonen når du ringer selskapet.

Ansatte får ingen arbeidsavtale.

Lønn til ansatte uteblir eller kommer for sent.

Gamle og uhensiktsmessig båter.

Nonchalant holdning til all kritikk (når ikke fram).

Lyngørs fastboende krever at selskapet overlater driften til andre som kan tilfredsstille øysamfunnets behov for en mer sikker og fornuftig fastlandsforbindelse samt syketransport og brannberedskap.

Europas best bevarte tettsted fortjener bedre en dette.

Støtt øybefolkningen i deres krav og delta i boikotten.

Støtter du oss støtter vi deg.

I sommer vil derfor de flest med båt være velvillige til å ta med haikere både til og fra Lyngør.

Å spørre andre båter om haik i steden for å ta taxi-/rutebåt, vil derfor bli oppfattet som en god støtte til aksjonen.